Oszustwa Drukuj

 Oszustwa

                                                                                 Centrum  Detektywistyczne  Ryszard  Sadowsk            
           prowadzi  czynności  związane  ze sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym wyłudzenia
                  

           
zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne
           
zbieranie informacji w sprawach o przestępstwo skarbowe, lub wykroczenia skarbowe, albo inne jeżeli w toku   oszustwa                                                             postępowania można   zastosować  przepisy prawa karnego
           
bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych
           
wykrywanie nieuczciwej konkurencji
           
udowadnianie ujawniania tajemnic handlowych firmy
           
fikcyjne zwolnienia lekarskie