RODO PDF Drukuj Email

Ochrona  Danych  Osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej „RODO” informuję, że:


1) administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Centrum Detektywistyczne Ryszard Sadowski jest Ryszard Sadowski który jest właścicielem.

2 inspektorem ochrony danych osobowych w  Centrum Detektywistyczne Ryszard Sadowski jest Ryszard Sadowski z można się skontaktować poprzez e-mail: biurodetektywa@gmail.com

3.dane osobowe w Centrum Detektywistyczne Ryszard Sadowski są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji zlecenia usług detektywistycznych i nie przetwarza się ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami .

4) dane osobowe przetwarzane przez Centrum Detektywistyczne Ryszard Sadowski są przechowywane przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa, w zakresie realizowanych przez Centrum Detektywistyczne Ryszard Sadowski zadań, na podstawie RODO;

5) osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

– prawo dostępu do własnych danych osobowych,

– prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania – w sytuacjach przewidzianych prawem,

– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6) w rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

7.przy przetwarzaniu danych osobowych w Centrum Detektywistyczne Ryszard Sadowski nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, dane nie podlegają profilowaniu i nie są przekazywane do Państw trzecich lub Organizacji Międzynarodowych. 

Stopka

Rok założenia firmy ©2008 www. centrumsadowski.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. meil  centrumsadowski@gmail.com 

Free joomla layouts by Lonex.

Kto nas odwiedza

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

Jesteśmy na FB